Striken
NAMN:___________________________
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    
    x           x   x       x            
                                         
x       x               x   x            
                                         
        x   x   x               x        
                                          Summa
x   x                       x   x              
                                               
NAMN:___________________________
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    
    x           x   x       x            
                                         
x       x               x   x            
                                         
        x   x   x               x        
                                          Summa
x   x                       x   x              
                                               
NAMN:___________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    x           x   x       x            
                   
x       x               x   x            
                   
        x   x   x               x        
                    Summa
x   x                       x   x          
                   
Varje täckt ruta ger 10p
Strika i de markerade rutorna och få 40p i den rutan
Sista rutan ger 30p för varje strike och 10p för spärr