15-10-5
NAMN:___________________________
Ruta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                       
                   
                                       
                   
                                       
                    Summa
                                         
                   
NAMN:___________________________
Ruta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                       
                   
                                       
                   
                                       
                    Summa
                                         
                   
NAMN:___________________________
Ruta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                       
                   
                                       
                   
                                       
                    Summa
                                         
                   
Övningen spelas alltid med 2 slag i alla rutor där 1:a slaget spelas mot t.ex 10
och där andra slaget slås mot 7:an
Antalet poäng per slag beräknas efter träffbilden
Träffas 10:ans/7:ans kägel först ger detta 15p
träffas 4:an eller 6:an först så blir det 10p
träffas 2:an eller 3:an först ger det 5p
Ränna eller någon annan kägla ger 0p
Totalt ger detta 300kägelpoäng om man tar max i alla rutor