Spärrträning
NAMN:___________________________
Ruta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                                       
                   
                                       
                   
                                       
                    Summa
                                         
                   
NAMN:___________________________
Ruta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                                       
                   
                                       
                   
                                       
                    Summa
                                         
                   
NAMN:___________________________
Ruta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                                       
                   
                                       
                   
                                       
                    Summa
                                         
                   
I ruta nr 1 skall 10 käglor slås ned på första slaget
detta ger 30p i första rutan
I ruta nr 2 skall 9 käglor slås ned och andra slaget får inte slås
i rännan.
detta ger 30p i andra rutan
Följ sen antalet hela vägen ner till 1
Varje kägla mer eller mindre ger ett avdrag på 10 käglor i den rutan