KORTLEKEN
Den här övningen går ut på att man skall slå kortleken 
där varje kort har sitt bestämda värde
Övningen kan varieras genom att ta bort vissa kort
Äss XX 8     8/ Röd 4 7/
Kung X 7   7/ Svart 4 8 1
Dam X Röd 6 6/ Röd 3 7 2
Knekt X Svart 6 6 2 Svart 3 7 2
10   9/ Spader 5 9- Röd 2 6 3
9   9/ Övrig 5:a 8/ Svart 2 6 3
NAMN:___________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
                                           
                   
                                           
                   
                                           
                   
NAMN:___________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
                                           
                   
                                           
                   
                                           
                   
Kortleken
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot