FALSKINGEN
NAMN:___________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   4   7   10   13   16   19   22   25   28    
                   
2   5   8   11   14   17   20   23   26   29    
                   
3   6   9   12   15   18   21   24   27   30    
                    Summa
FALSK                                            
                   
FALSKINGEN
NAMN:___________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   4   7   10   13   16   19   22   25   28    
                   
2   5   8   11   14   17   20   23   26   29    
                   
3   6   9   12   15   18   21   24   27   30    
                    Summa
FALSK                                            
                   
FALSKINGEN
NAMN:___________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   4   7   10   13   16   19   22   25   28    
                   
2   5   8   11   14   17   20   23   26   29    
                   
3   6   9   12   15   18   21   24   27   30    
                    Summa
FALSK                                            
                   
Spela 3 Serier och välj vilken ruta du vill föra ner till den Falska serien
(I ruta nr 1 i den falska serien får du alltså bara lov att föra ner slag från ruta 1
ifrån de övre serierna)
Lägg till sist ihop summan av de 4 serierna