Namn: _____________________ Poängstege
hcp
Poäng Bonus Summa Världsklass 78-
                          Elit 61-78
            Allsvensk 50-61
                          Medel 27-50
            Motion 0-27
                          Nybörjare -0
           
                         
           
                         
           
                         
           
     
Namn: _____________________ Poängstege
hcp
Poäng Bonus Summa Världsklass 78-
                          Elit 61-78
            Allsvensk 50-61
                          Medel 27-50
            Motion 0-27
                          Nybörjare -0
           
                         
           
                         
           
                         
           
     
Bonus: Täckt rad ger 5p Bonus
Poäng:  Strike ger 2p
 Spärr ger 1p
 Miss ger -5p
I hcp kan man skriva in vilken poäng någon skall ha från Början
Päng: Skriv in den totala summan man samlat på 5 rutor poäng
Bonus: Vid hel täckt rad skriv in 5 bonus
Summa: Sammanställ summan av samtliga poäng